Photo and logo
 

Vår historia

SMDA:s historia börjar i Stockholm 1984. Här listar vi några milstolpar och viktiga aktiviteter i organisationens arbete genom åren.

 
1984

Inga Ringskog, Eva Apéria och Jaques Dratwa bildar en stödgrupp i Stockholm för MDA. Stödföreningen omvandlas samma år till riksföreningen SMDA – Svenska Magen David Adom.

1994

SMDA utser Årets Livräddare. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma humanitära insatser, människor eller organisationer som har gjort något extraordinärt för att främja människors rätt till liv och hälsa.

1996

SMDA startar tidningen Livräddaren.

2008

SMDA:s Göteborgsavdelning skänker sin första gemensamma ambulans.

2009

SMDA skänker Önskeambulansen. Önskeambulansen uppfyller önskningar från obotligt sjuka patienter. SMDA deltar detta år även för första gången i IMDAC (International Magen David Adom Conference) och får stor uppmärksamhet i israeliska medier pga. donationen av ”Önskeambulansen”. SMDA fortsätter därefter att delta i IMDAC varje år.

2010

SMDA:s tryckta tidning kompletteras med nyheter och uppdateringar på Facebook.

2011

SMDA placerar de tre första hjärtstartarna på Stora synagogans församlingshus vid entrén, Hillelskolans entré i Stockholm och Sommarlägret Glämsta. Fler hjärtstartare har därefter placerats på judiska institutioner.

2014

SMDA firar sitt 30-årsjubileum med en stor fest. I denna medverkar en högt uppsatt representant från Magen David Adom, vilket är organisationens första besök hos SMDA.

2016

Nyhetsbrevet kommer ut med sitt första nummer. Ersätter Livräddaren.

2017

SMDA flyttar kansliet till Judiska Församlingens hus. Den traditionella höstfesten ställs tills vidare in och ersätts av flera andra evenemang.

2018

SMDA anordnar ett symposium om akut omhändertagande vid incidenter med många skadade. Deltar gör bl.a. MDA:s biträdande generaldirektör.
Läs mer om symposiet i Världen idag

2019

SMDA gör entré på Instagram.

Ordförande genom tiderna

Sedan SMDA - svenska vänföreningen till Magen David Adom bildades 1984 har vi haft åtta ordförande:

Morton Narrowe, 1984-1988
Bruno Kaplan, 1988-1994
Kim Scharf, 1994-1997
Ivan Farago, 1998-2000
Julius Soreff, 2000-2002
Bengt Björksten, 2002-2007
Sigmund Soback, 2007-2020
Sam Okret, 2020-

På gång

SMDA arrangerar föredrag, temakvällar och kurser året runt. Några exempel på aktiviteter är första hjälpen-kurser med fokus på barn respektive vuxna. Här hittar du allt som är på gång!

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Mer om våra internationella hjälpinsatser

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634