Photo and logo
 

Om oss

Magen David Adom (MDA) är en icke-politisk, humanitär organisation som arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg.

 
 

Magen David Adom är neutrala vilket är väsentligt för människors förtroende. Magen David Adom är medlem i Internationella Röda Korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet.

I Sverige ansvarar landstingen för all sjukvård, inklusive ambulansverksamheten. I Israel fungerar MDA:s verksamhet enbart genom intäkter, bl a internationellt ekonomiskt stöd från MDA-vänner runt om hela världen, eftersom statens bidrag är mycket begränsat och inte alls täcker behoven.

Årets Livräddare

SMDA utser Årets Livräddare. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma humanitära insatser, människor eller organisationer som har gjort något extraordinärt för att främja människors rätt till liv och hälsa. Mer om Årets Livräddare

MDA finns alltid till hands, både i det vardagliga livet och under terrordåd och krig. MDA:s verksamhet vilar förutom på de ca 4 000 anställda även på ca 30 000 volontärer.

Som medlem i Internationella Röda Korset (IRK) deltar MDA även i olika humanitära hjälpinsatser inom Israel och i utlandet.

MDA svarar på över 600 000 nödsamtal varje år. Det motsvarar ett samtal per minut.

MDA är på plats i snitt åtta minuter efter varje enskilt larm (ofta beroende på snabba och lättmanövrerade medi-cyklar) – en tid som inte överträffas någon annanstans i världen.

Vår historia

SMDA:s historia börjar i Stockholm 1984. Se milstolpar och viktiga aktiviteter i organisationens arbete genom åren

Internationella hjälpinsatser

MDA är medlem i Internationella Röda korset (IRK). Genom samarbetet med IRK och Röda Halvmånen får MDA även en fredsbefrämjande funktion i närområdet. MDA arbetar enligt Genève-konventionen, d.v.s. hjälp ska ges åt alla oavsett etnicitet, religion, nationalitet eller hudfärg. Som medlem i Internationella Röda Korset (IRK) deltar MDA även i olika humanitära hjälpinsatser i utlandet. Med MDA:s hjälp har kompetensutvecklingen kommit en bra bit på väg och katastrofberedskapen stärkts i många länder som har drabbats av olika naturkatastrofer. Då krävs effektiva och väl samordnade insatser av välutbildade och rutinerade akutsjukvårdsteam.

Insats i Nepal
Magen David Adom gjorde en enorm hjälpinsats i jordbävningsdrabbade Nepal år 2015.

Volontärer

Magen David Adom har det perfekta programmet för dig som är mellan 18-30 år. I detta program kan du utbildas till ambulanssjukvårdare och efter det kan du medverka i ambulanser som volontär i hela Israel.

En volontär - Naomi - berättar: ”Att vara volontär i Magen David Adom ger dig inte bara en möjlighet att rädda liv, det är också en chans att ta del av den israeliska kulturen, träffa människor från olika bakgrunder och, mest av allt, du har en möjlighet att lära känna dig själv bättre. Som volontär får man se båda jobbiga situationer men även mycket glädje. Alla situationer stärker dig som människa samtidigt som du bidrar med någonting positivt till omvärlden. Jag har varit engagerad i MDA i över 6 år nu och jag har lärt mig mer om mig själv som medmänniska än vad jag gjort under något annat volontärarbete.”

Kom och gör skillnad. För mer information om att bli volontär, kontakta oss via mejl: kansli@smda.se

Relaterade länkar

International committee of the Red Cross
ICRC and Magen David Adom sign cooperation agreement
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
 

Så kan du hjälpa

På gång

SMDA arrangerar föredrag, temakvällar och kurser året runt. Några exempel på aktiviteter är första hjälpen-kurser med fokus på barn respektive vuxna. Här hittar du allt som är på gång!

Visste du att?

År 2009 kunde vi i vänföreningen från Sverige stolt skänka en önskeambulans. MDA:s önskeambulans uppfyller önskningar från obotligt sjuka patienter. Tjänsten erbjuds till alla och är helt gratis, oavsett religion eller nationalitet. Ambulansen är specialutrustad och körs av omtänksamma sjukvårdsvolontärer till de platser som patienten önskar och möjliggör för personer som förlorat all rörlighet att delta i familjefester, åka till havet eller till en plats som har nostalgisk betydelse – eller varför inte gå på konsert eller besöka klagomuren? Mer om önskeambulansen

In English

The Swedish friend society of Magen David Adom (SMDA) is a non-profit organisation with the task of supporting MDA, Israel's national organisation for medical emergency care, ambulances, first aid education and blood bank services. MDA is a member of the International Red Cross and in this capacity participates in international humanitarian actions.

For further information and/or contributions, please contact us by phone +46-8-661 31 05 or e-mail kansli@smda.se. In Sweden: Swish 1235 517 172, Bankgiro 820-2178

For international donations:
Svenska vänföreningen till Magen David Adom
SVENSKA HANDELSBANKEN
SWIFT (BIC): HANDSESS
IBAN: SE32 6000 0000 0006 0233 3202

Till startsidan

Svenska vänföreningen till Magen David Adom, Box 5053, 102 42 Stockholm

08-661 31 05
Tfntid mån-fre kl. 10:00-12:00
kansli@smda.se

Bankgiro: 820-2178
Swish: 123 551 7172
Org.nr: 813600-2634